Apostille

Αρκετοί πελάτες μας αναρωτιούνται τι είναι η σφραγίδα Apostille και γιατί χρειάζεται; Πολλές φορές η Apostille συγχέεται με την επίσημη επικύρωση των μεταφράσεων που παρέχουμε. Παρακάτω θα δούμε τι είναι η Apostille, σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται και σε τι διαφέρει από άλλους τύπους επικυρώσεων.

Λοιπόν, η Apostille (επίσης γνωστή ως σφραγίδα της Χάγης) είναι μια ειδική σφραγίδα, η οποία πιστοποιεί τη γνησιότητα ενός εγγράφου, προκειμένου να μπορεί να γίνει δεκτό ως έγκυρο από ξένο κράτος. Και αυτή είναι η κύρια διαφορά τής από την επικύρωση του Πιστοποιούντα υπαλλήλου (Notarization) ή την Ένορκη Δήλωση (Affidavit), οι οποίες πιστοποιούν μόνο το γνήσιο της υπογραφής. Η Apostille διευκολύνει την χρήση δημοσίων εγγράφων μεταξύ των χωρών, που υπέγραφαν την Σύμβαση της Χάγης. Στην σύμβαση αυτή πήραν μέρος πάνω από 100 κράτη Ευρώπης, Ασίας και Αμερικής. Πρέπει να σημειωθεί, ότι οι περισσότερες χώρες απαιτούν την προσκόμιση εγγράφων στην επίσημη γλώσσα τους.

Μπορεί ένα μεταφρασμένο έγγραφο να επικυρωθεί με Apostille;

Όχι, οι μεταφράσεις δημόσιων εγγράφων δεν πιστοποιούνται με σφραγίδα Apostille. Εάν απαιτείται επίσημη μετάφραση, πρέπει πρώτα να τεθεί σφραγίδα Apostille στο πρωτότυπο έγγραφο και στη συνέχεια να γίνει η μετάφραση στη γλώσσα -στόχο.

Ποια έγγραφα πρέπει να φέρουν σφραγίδα Apostille;

Η σφραγίδα Apostille χορηγείται μόνο σε πρωτότυπα έγγραφα ή αντίγραφα επίσημων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ή έχουν επικυρωθεί από συμβολαιογράφο (πιστοποιούντα υπάλληλο). Για παράδειγμα:

  • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, γάμου, θανάτου και άλλα πιστοποιητικά
  • Έγγραφα (πρωτότυπα ή αντίγραφα) που εκδίδονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα: απολυτήρια, διπλώματα, πιστοποιητικά κ.λπ,
  • Συμβολαιογραφικά έγγραφα: πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις κ.α.,
  • Άλλα: πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά απασχόλησης, δημόσια έγγραφα κ.λπ.

Πού χορηγείται η σφραγίδα Apostille;

H σφραγίδα Apostille τίθεται στη χώρα όπου έχει εκδοθεί ή επικυρωθεί το έγγραφο. Το μεταφραστικό γραφείο δεν είναι εξουσιοδοτημένο να χορηγεί Apostille! Στην Κύπρο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση με Apostille των εγγράφων που εκδίδονται από αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για αποστολή τους στο εξωτερικό.

Ποια έγγραφα απαλλάσσονται από την υποχρέωση επικύρωσης με σφραγίδα Apostille εντός της ΕΕ;

Σύμφωνα με Kανονισμό της ΕΕ 2016/1191 της 16 Φεβρουαρίου 2019, ορισμένα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές ενός κράτους μέλους της ΕΕ και υποβάλλονται σε δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους της ΕΕ απαλλάσσονται από την επικύρωση με Apostille. Επίσης, κατά την έκδοση του εγγράφου μπορείτε να ζητήσετε πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο. Δείτε την πλήρη λίστα των εγγράφων που απαλλάσσονται από την σφραγίδ εδώ.

Χρειάζεστε μετάφραση;

Καλέστε μας στο +357 22 06 06 54
ή στείλτε email στο order@cytranslation.com

Σε ποια έγγραφα δεν τίθεται η σφραγίδα Apostille;

Η σφραγίδα Apostille δεν τίθεται σε εμπορικά έγγραφα (συμβάσεις, τιμολόγια, εμπορικά ή τελωνειακά έγγραφα), ιατρικά έγγραφα, δελτία ταυτότητας και έγγραφα που εκδίδονται από διπλωματικές ή προξενικές αρχές. Ωστόσο, η σφραγίδα Apostille μπορεί να τεθεί σε πιστοποιημένα αντίγραφα τέτοιων εγγράφων.

Αν απαιτείται η μετάφραση της σφραγίδας Apostille;

Σύμφωνα με το άρθρο 4 (2) της Σύμβασης, η Apostille μπορεί να συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα της Αρμόδιας Αρχής που τη χορηγεί. Το άρθρο 3 (1) προβλέπει επίσης ότι η μόνη διατύπωση που απαιτείται για την πιστοποίηση του εγγράφου είναι η χορήγηση της σφραγίδας Apostille, οι περαιτέρω διατυπώσεις, όπως η μετάφραση της Apostille, δεν προβλέπονται. Όμως, όπως δείχνει η πρακτική μας, εάν η Apostille έχει συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από τη γλώσσα του Κράτους προορισμού, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην υποδοχή του εγγράφου. Σε αυτή την περίπτωση, είναι προτιμότερο το έγγραφο να μεταφραστεί μαζί με την Apostille και στη συνέχεια να επικυρωθεί από πιστοποιούντα υπάλληλο (notarization) ή δικαστήριο (affidavit).

Ιδιαιτερότητες της μετάφρασης Apostille

  1. Η μετάφραση γίνεται αυστηρά σύμφωνα με το πρωτότυπο.
  2.  Όλες οι συντομογραφίες και τα ακρωνύμια πρέπει να διατυπώνονται ολογράφως. Για παράδειγμα, MJPO σημαίνει Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. (παρ. 5 στο παράδειγμα).
  3. Παρ. 8 της σφραγίδας Apostille αναφέρεται στον αριθμό της και δεν χρειάζεται να μεταφραστούν.
  4. Υπογραφές, σφραγίδες, χαρτόσημα και κάθε άλλη σήμανση πρέπει να μεταφραστούν και να αποδοθούν στη μετάφραση με την ίδια μορφή.

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της σφραγίδας Apostille;

Η σφραγίδα Apostille δεν έχει ημερομηνία λήξης, αλλά αυτό δεν ισχύει για το έγγραφο στο οποίο έχει χορηγηθεί. Ως εκ τούτου, εάν το έγγραφο έχει πάψει να ισχύει, θα πρέπει να ανανεωθεί και να επικυρωθεί εκ νέου με Apostille.

Πόσο κοστίζει Apostille;

Το κόστος της χορηγήσεως της Apostille καθορίζεται από κάθε κράτος χωριστά. Στην Κύπρο, καταβάλλεται τέλος ύψους 5 Ευρώ, σε χαρτόσημα. Τα χαρτόσημα διατίθενται σε οποιοδήποτε ταχυδρομείο.

Η CY TRANSLATION αναλαμβάνει όλους τους τύπους επίσημων επικυρώσεων. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας μας έχουμε αντιμετωπίσει διάφορες περιπτώσεις όπου οι κυβερνητικές αρχές και οι φορείς προβάλλουν κάποιες ειδικές απαιτήσεις προς τα έγγραφα και είμαστε βέβαιοι ότι πάντα θα βρούμε έναν τρόπο να τις ικανοποιήσουμε. Χάρη την εμπειρία μας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποφύγετε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Βαθμολογήστε το άρθρο από 1 έως 5
Average: 3.3 (7 votes)